REB-17-PROG-0377 jelű, Tágas Tér 2017 ökumenikus fesztivál előkészítő

REB-17-PROG-0377 jelű, Tágas Tér 2017 ökumenikus fesztivál előkészítő

EMET támogató

Reformáció 500   

A REB-17-PROG-0377 jelű, Tágas Tér 2017 ökumenikus fesztivál előkészítő  projektünket

az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

közreműködésével valósítottuk meg. 

 

 

 

EMMI

Az előkészítés dandárja a 2017 első nyolc hónapjában volt, amikor összesen tizenkét különböző dimenziójú előkészítő, mozgósító és képzési eseményt rendeztünk.

Minden szöveges beszámolónál beszédesebb lehet ez a két videó összeállítás a szervező fiatalok révén.

Így készültünk:

https://www.facebook.com/tagasterfesztival/videos/1152043531567780/

Ilyen lett:

https://www.facebook.com/tagasterfesztival/videos/1235224126583053/

A két összeállításban láthatók azok a fiatalok, akik leginkább kivették a részüket a szervezésből és akikért ezt a pályázatot elindítottuk.

A találkozások és szervezési munka fő helyszínei a Honvéd téri református gyülekezeti terem, a Baptista gyülekezet Szeged Hétvezér utcai imaterme, a Szegedi Katolikus Ház, a Piarista Gimnázium és Templom, a Felsővárosi Szent Miklós, és a Szőregi Szent Katalin plébániák voltak.

Összesen  húsz rendezvény, esti találkozó szervezésére került sor. Ennek az évnek az újdonsága, hogy hirtelen szerte ágazóvá vált tevékenységeinket elkezdtük tematikus projektekbe szervezni.

 

1.         Szent András Evangelizációs Iskola Kurzusai - az iskola tartalmi teológiai és ökumenikus lelkiségének, csoport munkára alapozzott módszertanának és kiérlelt gyakorlatának lényeges szerep jutott abban, hogy a szolgáló és szervező fiatalokat ilyen kitartó és kreatív munkára indítsuk:

    a.      Ezékiel képző kurzus 2017. január

    b.      Emmausz Kurzus – kettő – 2017. április / augusztus

https://szentandras.ujevangelizacio.hu/galeria/fotok-az-ujszegedi-emmausz-kurzusrol

https://szentandras.ujevangelizacio.hu/galeria/fotok-szoregi-emmausz-kurzusrol

    c.      Európai Szeminárium 2017 augusztus - itt a résztvevők találkozhattak az iskola alapítójával, bőséges nemzetközi szemléletet és kitekintést kaphattak, amire szükség lesz a tágas tér kitágítása során, Szeged nagyobb vonzáskörzetében.

https://szentandras.ujevangelizacio.hu/galeria/fotok-iii-europai-szent-andras-szeminariumrol

   d.       Új Élet Krisztusban kurzus – kettő - 2017. szeptember

https://szentandras.ujevangelizacio.hu/galeria/fotok-szoregi-8-hetes-uj-elet-kurzusrol-2017

https://szentandras.ujevangelizacio.hu/galeria/fotok-hodmezovasarhelyi-uj-elet-kurzusrol

   e.       Ezeknél a kurzusainknál használtuk fel az étkezési és utazási támogatás nagyobb hányadát, illetve az anyag és kellék beszerzéseket.

 

2.         Szegedi Közösség Vezetői Kör

   a.       10 alkalommal havi rendszerességgel tartunk koordinációs és tovább képzési találkozókat

   b.       küldöttségünk vett részt a 2017 Pünkösdjén Rómában megrendezett Golden Jubilee ünnepségen

 

   c.       A Tágas Tér fesztivál előkészítéseként megrendeztük a Karizmatikus Megújulás Regionális találkozóját 180 résztvevővel. Az erről szóló cikk és jelenléti ív a dokumentumok között. Ez a találkozó főképpen a katolikus Karizmatikus testvérek számára lett a nagyobb szolgálatkészség és a hozzá kapcsolt mély imádság gyakorlásának iskolája.

   d.       Ezekhez a rendezvényekhez némi utazási költség mellett anyag, eszköz, büfé árú beszerzés történt a támogatásból.

 

3.         SzabadON Katolikus Dicsőítő Közösség

   a.       különböző szolgálataik mellett rendszeres alkalmuk az első pénteki Dicsőítés és ima találkozó – 10 alkalom átlag 75-90 fő

   b.       mentorálják a Kicsi Dicsi programot – alsó tagozatos diákok ima találkozója - felléptek több iskolában és a Tágas Tér központi színpadán is.

 

4.         A Tágas Tér szervező bizottsága, az ökumenikus lelkész kör buzdítására 2017 tavaszán öt alkalmas ima és dicsőítés stafétát szervezett a különböző felekezeteknél

   a.       5 alkalom 50-150 résztvevő - (vágóképek a filmben)

   b.       az eredmény: több mint ötszáz fős telt házas Pintér Béla és barátai koncert a Tágas Tér fesztivál nyitó estéjén. (összefoglaló videó)

   c.       ezen előkészítő ökumenikus dicsőítő alkalmak biztosították azt a kezdeti együttműködést, amiből 2017.-ben kinőtt a Szegedi –

 

HáziFelház kezdeményezés amely mostanra egyre erőteljesebb, szervezett megmozdulás az egész városban. kialakult struktúra és módszertan, 40 fős – autonóm, ifjúsági szolgáló és vezető csapat, közösségi médián követhető élénk aktivitás és kreativitás.

https://www.facebook.com/search/top/?q=h%C3%A1zi%20felh%C3%A1z%20szeged

https://www.facebook.com/Felh%C3%A1z-1683229041915924/

A Tágas Tér kapcsán történt beszerzési utazások (Máv) étkezési anyag és arculati termékek beszerzése, kevesebb büfé árúval fűszerezve.

 

5.         Ennek a fiatalos aktivitásnak köszönhető a Tágas Tér honlapja, a promo videó és egy videó összefoglaló is. Mind, mind a szervező fiatalok alkotásai.

   a.       A WEB-es és sajtó megjelenésekre kapott támogatást a Rádió 88 hirdetésre fordítottuk.

 

 

A REB-17-PROG-0377 jelű, Tágas Tér 2017 ökumenikus fesztivál előkészítő projekt jelentőségét Szegeden lehetetlen eltúlozni. Ez a kissé nehéz és sokkal jobb sorsra érdemes város most lelkileg egy kis ökumenikus oxigénhez jutott és a résztvevők - de a szolgálók és szervezők is - nagyon hálásak voltak ezért a probléma mentes előkészítésért és lebonyolításért.

Köszönhető ez annak is, hogy a folyamatban végig jelenvoltak és a szervezésből oroszlánrészt vállaltak a nagy múltú Ökumenikus Lelkészkör prominens tagjai és állandó szolgáló csapatuk: Cagány Gábor református egyetemi lelkész, Báló Barnabás baptista pásztor, Kondé Lajos katolikus pasztorális helynök és sokan mások is.

 A korábbi tapasztalok alapján gondosan megtervezték az előkészítés feladatainak szétosztását és a Tágas Tér fesztivál helyszíneinek és eseményeinek felelősségi rendszerét. A különböző felekezetek tagjai - jórészt fiatalok - adták a teljes háttér szolgálatot. A korábbi Tágas Tér és Vidéktalálkozó tapasztalatait felhasználva különleges hangsúlyt fektettünk a háttér szolgálók toborzásába és fölkészítésébe.

Az előző évek tapasztalatai megmutatták, hogy a szervezői és szolgáló csapat számára érdemes rövidebb (néhány órás) és hosszabb folyamatos képzést biztosítani, ahol a különböző felekezetű szolgáló csapat tagjai jobban megismerhetik egymást, tanulhatják az együttműködést abban, ami összeköti Jézus tanítványait.

Az első előkészítő találkozókon folyamatosan ismételtük, hogy a város lakói számára keresztények közösen készítünk elő egy ünnepet, ahol „templomon kívül” vidám, ünnepi formában találkozhatnak a keresztény közösséggel a keresztény értékekkel. Ebben mindenki egyet értett

A tágas tér 2017 fesztivál előkészítése projektünk egészen váratlan fordulatokat is vett: az ökumenikus lelkészkör és néhány további,  bőven "középkorú" kezdeményező és ős-szervező kezéből az egyetemi ifjúság – meglepő és csodálatos módon – szép udvariasan kiemelte a vezetést és kezdeményezést és egy szabályszerűen öngerjesztő és önszervező módon végig vitte, sőt folytatja ezt a keresztény közösségfejlesztő és társadalmi hatású projektet.  Mi már majdnem csak azt vettük észre, hogy alig marad munkánk. (Azért dolgoztunk becsülettel, végig.) Ennek jelentőségét a mai helyzetben nem lehet eléggé értékelni.

Mint ahogy azt sem, hogy a fiatalok a közös munkában és szolgálatban, egymásra találtak, talán már a tízet is eléri az összejött párok száma. Többen ezek közül jelezték, hogy párkapcsolati, érzelmi nevelési segítséget szeretnének, így aztán már gondolkodni sem kell, hogy mi legyen a mi hozzájárulásunk a családok évéhez itt Szegeden.

Példátlanul nagy áldás volt mindenki számára, hogy a felekezetek -egyházközségek és gyülekezetek - vezetőikkel együtt 8-9 hónapon át egység ben dolgoznak egy közös projekten, sokan felfigyeltek erre a szép együttműködésre a keresztények között, gyereke fiatalok és idősebbek között is elindult az érdeklődés.

A folyamat lezárulta és a kiértékelés után automatikusan adódott a gondolat, hogy ezt nem lehet szüneteltetni a következő két évben állandó folytatás kell és megszületett a Tágas Tér Evangelizációs Műhely szegedi alapításának a gondolata.

Ide be szeretnénk vonni a Dél Aföldi Régió, Vajdaság és Bánság Partium Erdély egyházi közösségeit és pásztoraikat. Ennek egy használaton kívüli önkormányzati helyiség bérletével kívánunk nekivágni.

 Ez a helyiség otthona lenne a Szent András Iskola és HáziFelház és a bevezetni kívánt Plébániai Sejtevangelizációs Rendszer szervezési munkálatainak, A SZabadON, a KÖD és a többi ima és dicsőítő közösség kisebb alkalmainak, illetve a kibővített ökumenikus lelkészkör találkozóinak.