Ökumenikus Imádság háza indítása Szegeden EMMI támogatott REB-17-PROG-0378

Ökumenikus Imádság háza indítása Szegeden EMMI támogatott REB-17-PROG-0378

A 2017 évben Szegeden Alapítványunk által megvalósított REB-17-PROG-0378  

emet

Ökumenikus Imádság háza indítása Szegeden  projekt sikeresen befejeződött, hála a EMMI Reformáció 500 Emlékbizottság támogatásának, az EMET lebonyolításában.

EMM                     REF 500               

              

A szintén támogatást nyert Tágas Tér fesztivál előkészítésével együtt a két projekt segítségével alapítványunk munkatársi gárdája és az újonnan képbe került szolgálók és támogatók komoly előrelépést hoztak ebben a jobb sorsra érdemes, nehéz városban. 

Néhány éve a nagy múltú és sikeres szegedi Ökumenikus Lelkészkör által képviselt gyülekezetek - főleg az ifjúság - részéről érkezett megkeresés, hogy sokkal intenzívebb együtt működést - ima, találkozások, közös szolgálat - szeretnének.

Több protestáns gyülekezet tagjai - más hazai városi tapasztalatok alapján arra a meggyőzősére jutott, hogy Szeged városának és minden lakójának lelki evangéliumi ébredésre van szüksége és ez pedig nem lehetséges a katolikus közösségek nélkül. A fesztiválszerű együttműködésre létezik már a Tágas Tér kezdeményezés, de a folyamatos közös bibliai imádságra jó lehetőséget kínál az egyesült államokban neo-protestáns körökből elindult  Nemzetközi Imádság Háza mozgalom szegedi felekezetközi meghonosítása és az ehhez kapcsolódó képzések - előadások.

A korábbi években néhányan már igyekeztünk részt venni a bontakozó hazai Imádság Háza konferenciákon, sőt többen már szolgálatot is vállaltak ott. 

Ászáf Kurzus

A projekt keretében - hűen a vállalt feladatoknak - elöször is Szegeden megvalósítottuk az imádság háza alapkurzust az úgynevezett Aszáf kurzust -ahol a negyven résztvevő megkapta a biblikus, ökumenikus ima alapjait, és a sajátos biblikus pedagógia segített közelebb kerülni ahhoz az állapothoz amit a Dicsőítő Szív kifejezéssel illetnek. 
A támogatás élelmezési és kellék költségeinek nagyobb részét a kurzus megvalósítása során használtuk fel.

Imádság Háza konferencia - Budapest

Akarva akaratlan ez a néhány Budapesten együtt töltött nap lett a Szegedi Élő Víz ökumenikus imádság háza lett születésnapja. Több mint tíz leendő szolgáló közös  elszánásból ott a konferencián, amiről a dokumentumok között a sajtóbeszámolót is mellékeljük, köz felkiáltással megalakította ezt a fontos lelkiségi objektumot városunkban. A későbbi események fényében éppen jókor. Kihasználva a több felöl, imádság házakból és evangelizáló protestáns gyülekezetekből jelenlevő pásztorok és vezetők jelenlétét, mindjárt be is jelentkeztünk az imádság háza mozgalom hazai és nemzetközi hálózatába.
A szegedi induló csoport mentorául az intéző bizottság a Sülysápi Imádság Házát és a Kecskeméti Imádság házát jelölte ki, akik a felkérést elfogadták és azóta is támogatnak bennünket.
Az ez évi célunk, hogy itt Szegeden állandó helyiséget találjunk az ima szoba, fogadó helyiség és kiszolgáló helyiségek számára, egy állami, vagy önkormányzati használaton kívüli üzlethelyiség bérlésével. 
A konferencia részvételre fordítottuk a támogatás szállás és utazási összegét, illetve ebből fedeztük a részvételi díjat is. 

Imádság Háza tanulmányi napok

A megalakulás után megerősödtek a kapcsolatok a mentorainkkal - különösen Sülysáppal, Gábriel Zoltán vezetésével, több alkalommal tartottunk tanulmányi napot ott a helyszínen, illetve ők jöttek el közénk Szegedre. Havi szinten tartjuk a kapcsolatot a kecskeméti és a pécsi imádság házával illetve az utóbbi időben a Budapesten működő két imádság házával, ahol már szolgálatokat is vállaltunk. 
Ezeken a képzéseken az utazási, képzésre oktatásra fordítható összegeket számoltuk el. 
Különleges alkalom kínálkozott a továbbképzésre 2017 novemberében, amikor három nagy tapasztalattal rendelkező ima mester tartott egy napos tovább képzést a Szent Margit gimnáziumban a dicsőítő és gyógyító imáról, és az imádság háza vezetésről. Szegedről az Élő Víz Imádság Házából hatan tudtunk eljutni erre a rangos képzésre. 

KÖD - Szívvel lélekkel dicsőítés

A Tágas Tér fesztivál előkészítése során 2017 tavaszán gyakorivá váltak a felekezetközi dicsőítések Szegeden, nagyjából havi ritmusban. De sokan a fiatalok ennél többre vágytak és létrehozták a Keresztény Ökumenikus Dicsőítő csapatot a KÖD-öt.
Hamarosan beállt a heti ima ritmusa először péntek, majd vasárnap estére, ami a mai napig tart két óra 20 és negyven résztvevővel.

HáziFelház Szeged

Egy másik brigád pedig a pesti Felház kezdeményezés licencével Szegeden is útjára indította ezt a fiatalok körében roppant népszerű evangelizációs és dicsőítő alkalmat elsősorban az egyetemi ifjúságnak. Három négy alkalom egy félévben, igazi buli, nagyon mély imával, megtéréssel. 
Mindkét esemény sorozat nagyon jó alkalom az imádság házában szolgálóknak és az érdeklődőknek, hogy gyakorolják élesben azt, amit benn az imádság házában megtanultak.